Your cart is currently empty.

Protected integritets & GDPR policy

Personuppgiftspolicy

Din personliga integritet är viktig för oss och vi arbetar på olika sätt för att skydda och respektera den. Inte minst genom att följa dataskyddsförordningen (GDPR). Bland annat genom att inte använda dina personuppgifter till mer än det nödvändiga, men även genom att arbeta seriöst med säkerhet och dokumentation. På den här sidan har vi försökt samla all information om vår syn på integritet och vårt integritetsarbete. Här finns även fakta och verktyg som du har nytta av i ditt GDPR-arbete. Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller förbättringsförslag.

Vilket tillämpningsområde gäller denna personuppgiftspolicy

Denna policy gäller för personer som besöker www.ecotrecs.se. Den gäller också vid köp av våra produkter samt våra kanaler på sociala medier. Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera dig som användare som en fysisk nu levande person. Det kan t.ex. vara ditt namn, din e-postadress eller ditt telefonnummer.

Uppgifter och data som Ecotrecs samlar in och hur den används.

Vårt främsta syfte för att behandla dina personuppgifter är för att Ecotrecs ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som kund men vi samlar även in uppgifter om dig som ännu inte är kund men som vill bli kontaktad av oss

Säkerhet

Slipp skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Åtkomstsystem krävs för tillgång till samtliga av Ecotrecs system som hanterar personuppgifter. Anställda på Ecotrecs samt personuppgiftsbiträden och underbiträden ska följa Ecotrecs interna informationssäkerhetspolicy. Personuppgifter som skickas in till Ecotrecs utan att det efterfrågats kommer inte att sparas längre än en månad, undantaget gäller spontana ansökningar eller avtalsärenden.